top of page

A PROFESSIONAL´S GUIDE TO WORKING WITH VULNERABLE AND TRAUMATISED CHILDREN - THE HEALING CIRCLE

Skrevet af Rikke Ludvigsen og udgivet af Routledge
Pre-order er tilgængelig nu på Amazon med levering i ultimojuni/primo juli

VELKOMMEN

Safe Children er båret af et brændende ønske om at skabe sikkerhed, sundhed, heling, god trivsel og positiv udvikling for traumatiserede og udsatte børn, unge og deres familier - og for de professionelle, som arbejder med dem.

I Safe Children har vi siden 2012 været med til at udvikle og udbrede det traume-informerede og løsningsfokuserede arbejde på området med udsatte børn, unge og deres familier i Danmark med høj grad af fokus på inddragelse, netværksinddragelse, sikkerhedsplanlægning og stabilisering og behandling af svært og kronisk traumatiserede børn og unge.

Safe Children samarbejder tæt med offentlige, private og frivillige organisationer om at skabe bedre, hurtigere og flere bæredygtige forandringer for de børn, som vi arbejder med.

HALSNÆS OG GENTOFTE KOMMUNE

"Jeg har haft den store fornøjelse, at samarbejde med Rikke Ludvigsen siden 2014 i tre forskellige kommuner. Rikke er professionel, ekstremt vidende i forhold til hvad der virker i forhold til sårbare, traumatiserede børn, deres forældre og private netværk. Hun er metodisk, teoretisk og praktisk i absolut verdens klasse. Rikke har haft en afgørende rolle i udviklingen af Sikkerhedsplanarbejdet i både Halsnæs og Gentofte Kommune."

Steen Bager – Børn– og Familiechef 2020

rendered.jpg

UNDERVISNING OG KONSULENTBISTAND TIL PROFESSIONELLE

Safe Children tilbyder kompetenceudvikling til professionelle med interesse for at arbejde traume-informeret og løsningsfokuseret med udsatte børn, unge og deres familier. 

Læs mere

TRAUMEBEHANDLING - PRIVATE OG KOMMUNER

Der er pt. lukket for tilgang

Traumer har indtil for ganske nylig generelt været et overset fænomen i arbejdet med at sikre mennesker en bedre sundhed, trivsel og udvikling. De seneste år har viden om, forskning indenfor og erfaringer med behandlingen af traumatiske hændelser påvist, hvordan voldsomme og svære hændelser i barndommen kan påvirke vores psykiske, fysiske og mentale helbred og muligheden for at udleve vores fulde potentiale.
Men kan også gøre noget ved det, så man kan komme til at leve som et trygt, helt og integreret menneske uden symptomer på lidelser, man ellers troede var kroniske.
Man kan arbejde med traumer på mange måder, men hos Safe Children tilbydes EMDR og den nye traumebehandlingsmetode Re-connect Traume heling.
EMDR er en af WHO´s anbefalede behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af de mest effektive terapier til behandling af PTSD.

brene brown.jpg

SAFE CHILDREN ER MEGET MERE END UNDERVISNING, KONSULENTBISTAND OG TRAUMEBEHANDLING...

Vi er pt. i gang med at udvikle en online platform "Safe Children Academy", hvor du, som socialarbejder, kan få viden, inspiration og læring gennem fortællinger fra praksis på fra unge og forældre, samt professionelle og eksperter indenfor området.


Derudover har Safe Childrens ejer Rikke Ludvigsen stiftet den globale NGO SisterPower International, hvis primære målsætning er at skabe sikkerhed og empowerment for udsatte kvinder rundt omkring i verden. Dette baseret på de samme metoder, tilgange, værdier og principper for arbejdet med udsatte og traumatiserede børn og unge. Sisterpower anses derfor som en søster til Safe Children.


Multi ethnic people of different age loo

SAFE CHILDREN ACADEMY

Safe Children Academy er et koncept udviklet af Safe Children til at motivere og inspirere praktikere over hele verden på området for udsatte børn, unge og deres familier til at få nye ideer, viden, inspiration, input og indsigt til deres daglige praksis. Særligt indenfor forebyggelse af fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, sikkerhedsplanlægning og traumebehandling, når skaderne er sket – men også generel viden om børns sikkerhed, sundhed, trivsel og udvikling.

SISTERPOWER INTERNATIONAL

SisterPower International er en nystiftet global NGO, hvis formål er at skabe fysisk, seksuel, følelsesmæssig, mental, spirituel/religiøs og økonomisk sikkerhed for kvinder - uafhængig af alder, race og religion.

Happy Girls

KONTAKT

Hvis du vil vide mere om Safe Children eller du vil booke en tid, så kan du ringe på 23 84 4384 eller skrive her:

Thanks for submitting!

bottom of page