top of page
F8D59F63-D2A4-47AF-B891-6EE991823069.JPG

Reconnection gennem traumeforløsning 

The Reconnect Trauma Release System er en metode til at forløse traumer på en både skånsom og effektiv måde gennem arbejdet med både krop, sind og ånd.

Den er udviklet af Rikke Ludvigsen gennem mange sessioner med traumatiserede mennesker, hvor hun har skærpet og forfinet den metode, som hun nu også uddanner andre i.

Det kan du læse mere om under fane uddannelser  

Metoden bruges både i individuelle behandlinger, i Traume Heling Cirkler og Stressforløb i grupper til at forebygge eller behandle stressreaktioner gennem The Reconnect Stress Release System.

OBS: Rikke tager ikke selv nye individuelle forløb ind, men kan henvise til andre Reconnoct Trauma Release Practitioners:

Denis Schmidth og Knirke Nybroe fra Re-connect 

Camilla Schou fra Din rette vej 

Flere er pt. under uddannelse og vil løbende komme til her

Heart Shape Cookie Cutter

Individuelle behandlinger

De individuelle behandlinger følger en systematik, hvor man først får talt om bedste håb for forløbet. Herefter får man talt om udfordringerne i nuet og laver en traumelinie for at forstå sammenhængen mellem ny og fortidige hændelser. Når denne kobling er lavet starter man med at bygge kroppens ressourcer op indtil der er nok ressourcer til at kroppens selvhelbredende kraft kan slå til og forløsningen kan ske på en skånsom måde. Efter forløsningen installeres en ny sand overbevisning om personen til at danne grundlag for en ny og bedre måde at være i verden på - som at få et ny styresystem. Herefter afrundes behandlingen. Det afhænger af den enkelte problemstilling, hvor mange sessioner er nødvendige, men den har karakter af at være korttidsterapeutisk.

Reconnect Traume Heling Cirkler 

Konceptet er enkelt...

Det følger strukturen for de individuelle sessioner med at få italesat bedste håb - forbinde symptomer i nuet med traumelinjer, bygge ressourcer op i kroppen og gennem guidning i gruppen slås den selvhelbredende kraft til og forløsningen kan ske på en skånsom måde og helingen forstærkes af gruppens kærlige bevidning.

 

Grupperne er opdelt mellem køn og tilpasses til den kontekst, tidsramme og målgruppe, som man arbejder med.

Vi tilbyder pt. kun

 kvindecirkler - som er en størrelse af 12 kvinder ad gangen. 

Vi tilbyder både enkeltstående aftener for 999,- kr. pr. aften.

 

4 sessioners forløb koster kr. 3300 kr. og betalingen kan fordeles over de 4 gange.

Datoeren for resten af 2024 kommer snart med yderligere praktisk information. 

Female Friends

Reconnect Sanctunary for professionelle

Sanctuary betyder et stille og fredfyldt sted, et fristed, et sted som tilbyder beskyttelse - som er lige med sikkerhed - og det er netop det, som vi tilbyder. Et trygt og sikkert sted at trække sig tilbage til for at kunne putte iltmasken og blive fyldt op af god nærende energi fra eget og andres nærvær.

 

At skabe sikkerhed og drage omsorg for andre mennesker er et berigende, meningsfuldt og vigtigt arbejde. Det er samtidig et arbejde som kræver rigtig meget og som suger godt af både energi og empatikontoen i løbet af en arbejdsdag, så det er vigtigt at kunne få ladet batterierne godt op undervejs for at kunne blive ved med at køre på år efter år efter år - og stadig trives og have overskud. 

 

Rikke har på baggrund af sin mangeårige erfaring med at arbejde med traumeforløsning og nervesystems regulering til stressforebyggelse hos professionelle på børneområdet udviklet et 2 dages forløb til at blive forbundet med sig selv og groundede i sig selv til at kunne skabe resiliens, arbejdsglæde og generel trivsel for professionelle, som arbejder i et høj risikofelt for stress, udbrændthed og omsorgstræthed. Et forløb med en kombination af oplæg, øvelser, kontemplation og nervesystemsarbejde til at forløse stressen.

 

Der er 12 pladser til kvinder med den fællesnævner, at de arbejder med at drage omsorg for andre og nu har behov for et trygt og roligt rum til at drage omsorg for dig selv og modtage omsorg fra andre.

 

Praktisk:

2 sammenhængende weekenddage i dagtimerne fra kl. 10 - 16.

 

D. 24 og 25 august 2024 i København (info følger senere) 

Pris: 

3300 kr. pr. person inkl. te, kaffe, snacks og frokost samt Safe Childrens online module "At kunne brænde uden at brænde ud" til at kunne fortsætte det videre arbejde med at passe bedre på sig selv - også efter de fysiske 2 dage sammen.

 

Tag din kollega/veninde med og få 300 kr. i rabat pr. person. 

 

Beløbet kan deles over 2 rater, henholdsvis 1 ved tilmelding og 1 ved gennemførelse af forløbet.

Programmet kan hentes her

 

Øvrige datoer for 2024 kommer snart. 

Reconnect Stress Release forløb for arbejdspladser 

The Reconnect Sanctuary for profesionelle udbydes også i hverdagen for medarbejdere, som har brug for hjælp til at forebygge eller forløse stress, evt. under en sygemelding.

Grupperne er her blandet mellem kønnene og er tiltænkt at være godt alternativ eller supplement til de øvrige tilbud, som I har til jeres medarbejderes recovery efter stress.

2700 kr. ex. moms og 3375,- kr. inkl. moms pr. person ved åbne grupper.

På forespørgsel kan også gives tilbud til forløb på arbejdspladsen.

Inkluderet i prisen er Safe Childrens online module "At kunne brænde uden at brænde ud" til at kunne fortsætte det videre arbejde med at passe bedre på sig selv - også efter de fysiske 2 dage sammen.

 

Stand-up Meeting
bottom of page