top of page

CASES

CASE 1 - KOMMUNER

En kommune ønsker at arbejde mere med den løsningsfokuserede tilgang og med større grad af inddragelse både af børn, forældre, privat og professionelt netværk. Et forløb tilrettelægges med fokus på at lære at anvende den løsningsfokuserede tilgang og metoder til netværksarbejde samt afholde børnesamtaler efter særlige metoder og med større kreativitet i mødet med børnene. 


Opstart med 2 dages undervisning og herefter supervision 1 gang om måneden efterfølgende pr. gruppe, som deltager i undervisningen – min. 1 års forløb for at kunne om danne teori til praksis. 


En anden kommune ønsker at fortsætte forløbet på ubestemt tid pga. deres bevidsthed om, hvad metodeimplementering kræver af vedholdenhed og opmærksomhed. Forløb udvides med et forløb af 2 dages undervisning ca. hver andet år og supervision på månedsbasis i indtil videre 5 år.

CASE 2 - KOMMUNER

En kommune har et særligt projekt for mere intensiv familiebehandling og ønsker at få projektmedarbejdere uddannet i arbejdet med inddragelse af netværk med fokus på Sonja Parkers ”Road map” metode og ønsker en praksisnær metodeundervisning kombineret med supervision. 


Et forløb tilrettelægges med 1 undervisningsdag til at starte med til grundig indføring i roadmap metoden og de forskellige elementer i netværksarbejde relateret til deres praksis med familiebehandling. Denne dag bliver fundament for den videre proces med metodesupervision til at arbejde med metoden både før og efter netværksmøder med familierne, så medarbejderne med tæt sparring bliver klædt på til at afholde møderne selv og følge op efter hvert møde ifht. at trække læring ud af hvert møde relateret til, hvad de gjorde godt og hvad de kan gøre anderledes til næste møde. På den måde bliver det en tryg måde for medarbejderne at lære en ny metode, mens de også står i en ny mødekontekst. 

CASE 3 - KOMMUNER

En institution for anbragte børn ønsker supervision til deres vikarer for at løfte kvaliteten af deres arbejde i det daglige arbejde med børnene og der laves aftale om supervision 1 gang om måneden samt afholdelse af 1 faglig dag om året med deltagelse af Rikke til at udvikle deres praksis.

CASE 4 - KOMMUNER

Man kan også arbejde med den helt store implementeringsforløb af sikkerhedsplansarbejdet, hvor man arbejder med at etablere en hel sikkerhedsplansgruppe i en kommune med fx 4 medarbejdere og en leder særligt trænet i sikkerhedsplanlægning. Her er SafeChildren med på konsulentbasis fra idestart gennem ansættelsesforløb i forhold til at finde de rette kandidater over et intensivt undervisningsforløb og indtil det kører på et almindeligt supervisionsniveau. 

Dette er en måde som har virket med stor succes i flere kommuner.

CASE 5

Et forebyggende tilbud, som arbejder med anbringelsestruede børn med en intensiv indsats til at skabe forandringer i forældrenes omsorgsevne samt børnenes trivsel og udvikling har brug for en supervisor til at arbejde med såvel den faglige udvikling såvel som teamets udvikling i et arbejde præget af høj grad af teamwork for at kunne løse opgaven. Der blev indgået samarbejde omkring et flerårigt forløb med 7 supervisioner per år med fokus på teamets udvikling og den fælles faglige udvikling i en vekselvirkning mellem det ene og det andet og med deltagelse på teamets 2 dages internat til at føre dem gennem en proces med at fokus på at reflektere over og arbejde med de emner, som skulle være med til at løfte dem til nye højder og vidder som team. 

Flere kommuner ønsker generelt at arbejde mere løsningsfokuseret og netværksinddragende og bestiller supervision hver 4, 6 eller 8 uge til alle deres grupper – afhængig af deres generelle supervisionspraksis. TRAUME CASES - PRIVATECASE 1

En 39-årig kvinde har været udsat for voldtægt, psykisk vold og en livstruende oplevelse i sin relation med en tidligere kæreste og har i over 1 år arbejdet med at stabilisere sig selv og sit nervesystem gennem alternativ behandling, indre arbejde og god støtte og har opnået af få en større ro og større stabilitet i nervesystemet, men oplever stadig at hjemsøgt af og invalideret af oplevelserne gennem flash-backs og panikangst i en voldsom grad og hun ønsker EMDR behandling for at få bearbejdet disse oplevelser. Efter 4 behandlinger har hun fået bearbejdet alle oplevelser og har nået til et stadie, hvor hun både kan tilgive krænkeren og kan overskue at møde ham igen og se ham i øjnene, hvilket tidligere ville have udløst et panikangst anfald. 

Hun siger selv om behandlingen:

”Jeg har fået mig selv og mit liv tilbage, måske ikke som det var før, men i en anden og hel udgave. Jeg bliver ikke længere terroriseret af mareridt og flashbacks, som lammer mig med angst, frygt, skyld og skam. I stedet har jeg minder om oplevelser, som jeg har fundet fred med – som jeg kan rumme i min krop og i mit sind, uden at vælte. Jeg føler mig som et helt menneske igen og selvom det måske lyder underligt, har jeg fundet mening med det jeg har oplevet. Til at starte med kunne jeg næste ikke tro det – forandringen føltes næsten uvirkelig/ magisk – men som dagene (og nætterne gik) måtte jeg erkende, at det var virkeligt og vedvarende. EMDR har givet mig ro i mit system, og troen på mennesker igen. Jeg vil for altid være taknemmelig for det Rikke har gjort, uden hendes behandling tror jeg aldrig jeg var nået hertil. Rikke er professionel og omsorgsfuld i en helt særlig grad– dygtig ud til fingerspidserne og med det største bankende hjerte for traumehealing. Jeg håber inderligt rigtig mange for glæde af og mulighed for at opleve hendes enestående kompetencer”

CASE 2

En 40+ årig mand har overvældet vold mellem familiemedlemmer og har været udsat for psykisk vold, tab og massive omsorgssvigt gennem hele sin opvækst og udfordres i det daglige gennem oplevelser af flash-backs, dissociering og møder udfordringer i relationer til sine nærmeste på en måde, så han oplever at have brug for hjælp.

Der arbejdes gennem 1 år med en session cirka 1 gang om ugen til at bearbejde de mange forskelligartede barndomstraumer samt at arbejde med at integrere den nye voksne personlighed i sin relation til sig selv, sine børn, kæreste, familie og eks-kone. Resultatet var en mand med oplevelse af at kunne stole på sig selv, være værdig og god nok, være en tryg voksen for sine børn og for sig selv og at kunne tage ansvar for sit eget og stå fast i sig selv og holde sig på egen banehalvdel i konfliktfyldte situationer. 

CASE 3

En 50+ årig kvinde har oplevet seksuelle overgreb i sin barndom af fremmede, som kom i hjemmet og forgreb sig på hende uden hendes families indgriben og har herudover oplevet massive omsorgssvigt og en psykisk krænkende adfærd fra sine familiemedlemmer også. Hun ønskede at sætte sig fra sin fortid og komme til at trives og have det godt, mens hun er i live og ønskede at modtage en traumehealing for at se, om det kunne gøre en forskel for hende på kort og langt sigt. 

Hun har efterfølgende fortalt, at hun har ændret sin måde at være på, da hun nu har en evne til at stå fast i sig selv og tale sin sandhed uden frygt for at blive afvist, nedgjort og ydmyget. Så hun oplever en frihed til at være sig selv og at være god nok som hun er og hun har stået op for mig selv i nære relationer og taget nogle vigtige kampe, som hun ellers ikke ville have gjort og har oplevet sig stærk i disse situationer på en uventet og ny måde. 

”I was fortunate to meet Rikke couple of years back on vacation. She truly has a gift that you can feel by just being around her. Her lovely spirit of warmth, and bubbly personality makes you feel both at ease and secure. I had no idea what trauma healing entailed or if it would be worth it. All I can say is it changed me forever and was a beautiful experience. She gently worked on some dark thoughts which turned into rainbows in my mind....”


CASE 4

En ung mand på 24+ har levet med angst og panikangst siden han som 14-årig oplevede sin kæreste forsøge at begå selvmord uden at lykkes, men med voldsomme psykiske følger for hende og ham. 

En session med traumehealing og han har ikke siden oplevet angst eller panikangst, men har tværtimod oplevet at være tryg i sig selv og verden ovenpå bearbejdningen af de hændelser, som hørte fortiden til.

CASE 5

En mor og en dreng på 7 år kommer i traumebehandling sammen. Baggrunden er, at drengen har det svært i sin nye skole og reagerer voldsomt derhjemme og kan finde på at slå mor, når det er værst og mor har svært ved at håndtere ham. Drengen reagerer blandt andet på at have haft nogle svære oplevelser med andre børn i børnehaven, som var voldelige og voldsomme overfor ham og han har oplevet sin far været voldelig overfor mor i sin helt tidlige opvækst, blandt andet mens han var foster i mors mave. Mor er også traumatiseret af disse hændelser og af andre voldsomme hændelser i sin barndom og ungdom præget af vold, overgreb og massive omsorgssvigt. Der arbejdes med en vekselvirkning af behandlinger af først mor, så dreng, herefter mor og så dreng i op til 3 gange hver og de arbejder nu pt. med at integrere forandringerne i dem selv og deres samspil med hjælp fra familiens familiebehandler. 

CASE 6

En ung pige på 15 år bliver anbragt og har brug for at få bearbejdet mange og forskelligartede hændelser fra sin opvækst. Traumatiske hændelser, som har ført til, at en børnepsykiater har vurderet, at hun er i risiko for at få diagnosen Borderline, når hun bliver ældre, hvis der ikke sker en forandring. Efter et forløb hos Rikke på henholdsvis 4 timers traumebehandling om måneden i 1,5 år og efterfølgende 2 gange om måneden i 6 måneder mere, oplever pigen ikke længere selv at kunne genkende symptomerne på Borderline. Hun er gået fra en anbringelsesinstitution til en almindelig efterskole og hendes kontaktlærer fortæller, at hun klarer sig godt. Rikke oplever også, at hun er mere balanceret, integreret, moden og sund i sin udvikling og at deres samarbejde om at arbejde sig væk fra en bordeline diagnose har været virksomt. 

bottom of page