top of page
Rikke-Ludvigsen-141215-web.jpg

JEG HEDDER RIKKE LUDVIGSEN

Jeg er stifter af Safe Children, uddannet socialrådgiver, EMDR-terapeut og har en Diplom uddannelse i løsningsfokuseret korttidsterapi fra BRIEF. Derudover har jeg en mangeårig praksisuddannelse i sikkerhedsplanlægning med træning af, blandt andet Sonja Parker, Andrew Turnell og Sussie Essex. En helt særlig udviklet metode til at skabe sikkerhed i hjemmet 24/7 for børn og unge udsat for vold, overgreb og massive omsorgssvigt ved at inddrage det private netværk om dem i intensive forløb.

Da jeg i 2012 mødte Arianne Struik i Holland til en konference og blev bekendt med hendes metode til stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn, blev jeg optaget af at få hendes metode til Danmark. Vi holdte det første ud af mange åbne kurser sammen i foråret 2013 ​og metoden er gennem disse kurser blevet en integreret del i min egen praksis og den viden og erfaring, jeg formidler til andre professionelle.

I 2009 blev jeg sammen med 5 andre kollegaer i Københavns Kommune, som de første i Danmark, uddannet i Sikkerhedsplanlægning og jeg har siden arbejdet intensivt på at udvikle metoden og tilpasse den danske forhold.​ Det har blandt andet ført til implementering af arbejdet med traumer, så jeg i dag endnu er en af de få i verden som arbejder Trauma Focused Safety Planning og til stadighed arbejder på også at udvikle denne metode.

Jeg har i de sidste 20 år stået i lære ved alle de udsatte børn, unge og deres forældre og private netværk, da det er dem, som jeg har lært og til stadighed lærer allermest af. Jeg arbejder ud fra, at hvert barn og familie kræver sin helt egen skræddersyede løsning og derfor har jeg altid en nysgerrig og ydmyg tilgang til og lydhørhed overfor det enkelte menneske og den enkelte families perspektiver og oplevelser og arbejder med at bringe det enkeltes menneskes styrker, ressourcer og kompetencer i spil på deres eget unikke måde i hver enkel proces. 

Dette har ført til, at jeg har fået opbygget en helt særlig ekspertise i forhold til at arbejde med de børn, unge og deres familier, hvor anbringelser uden samtykke er næste skridt, medmindre det lykkedes at skabe forandringer hurtigt. Det er i de situationer, hvor modstanden, konflikten og håbløsheden er stor og hvor andre har givet op på at kunne skabe forandringer.

Det er altid enten situationer med enten en høj grad af risiko eller høj grad af kompleksitet, at jeg er involveret og jeg er derfor vant til at finde vej gennem disse dilemmafyldte, farefulde og komplekse farvande. I disse situationer lykkes det mig som udgangspunkt altid at finde et nyt håb, større tiltro til de involveredes styrker, ressourcer og kompetencer, skabe bæredygtige forandringer og skabe et trygt og tillidsfuldt samarbejde for både familien og de professionelle.

Jeg bringer alle disse praksisnære erfaringer i spil i undervisning og supervisionssammenhænge med professionelle, så de kan få glæde og gavn af de mange hovedbrud, som jeg selv har haft gennem årene med at finde en vej igennem det til tiderne ufremkommelige terræn.

Som traumebehandler arbejder jeg med en ydmyghed, respektfuldhed og nænsomhed i forhold til det enkelte menneskes oplevelser og sårbarhed.

Min største opmærksomhed er altid at opbygge et trygt og tillidsfuldt rum, hvor det enkelte menneske kan se sig set, hørt, forstået og rummet uanset, hvad man bringer op af svære ting i behandlingen. Jeg har stået med mennesker gennem de sværeste ting i livet fx, fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, selvmord og selvmordsforsøg, selvskadende adfærd, livstruende sygdomme og sågar børn, som har set deres ene forældre slå deres anden forælder ihjel. Så man kan være tryg i at vide, at jeg kan rumme og bevare roen og overblikket, hvad end man bringer op af traumatiske hændelser, som man har brug for at blive bearbejdet.

Jeg har gennem de seneste år arbejdet med at udvikle min egen traumebehandlingsmetode Re-connect Traume heling som man kan læse meget mere om her.

Jeg har også gennem årene opbygget et stort internationalt netværk af professionelle indenfor området for udsatte børn, unge og deres familie, som enten arbejder løsningsfokuseret, sikkerheds – og/eller traumefokuseret med disse familier. Jeg har derfor fået inspirationen til at udvikle et nyt online univers med alle disse kapaciteter – som jeg kalder ”Social Masterclass”, som I inden længe kan følge her.

Det betyder nemlig rigtig meget for mig at de professionelle på børneområdet får adgang til kvalificeret undervisning og erfarings – og vidensdeling, så vi sammen kan udvikle praksis til gavn for arbejdsglæden men også for de børn og familier, som vi møder i det daglige.

Rikke Ludvigsen: About
bottom of page