top of page

"Trauma compromises our ability to engage with others by replacing patterns of connection with patterns of protection"

STEPHEN PORGES

JEG HEDDER RIKKE LUDVIGSEN

Jeg er stifter af Safe Children, uddannet socialrådgiver med videreuddannelse indenfor sikkerhedsplanlægning, EMDR, LØFT, Sleeping dogs-metoden til stabilisering af kronisk traumatiserede børn og unge samt yoga, meditation og breathwork til at understøtte det traumeinformerede arbejde med at stabilisere og regulere voksne og børns nervesystemer.

LIDT OM MIG OG SAFE CHILDREN

Jeg er  trænet af   Sonja Parker, Andrew Turnell og Sussie Essex i Sikkerhedsplanlægning - en metode til at skabe sikkerhed i hjemmet 24/7 for børn og unge udsat for vold, overgreb og massive omsorgssvigt ved at inddrage det private netværk. Jeg var med til at få metoden til Danmark i 2009 og har siden arbejdet med at tilpasse den danske kontekst med videreudviklingen til traumefokuseret sikkerhedsplanlægning. Særligt Sussies metode ”The Resolution Approach” har blandt andet kvalificeret hende til at arbejde i familier mistanke om vold/overgreb, hvor dette ikke erkendes.

Min løsningsfokuserede uddannelse har taget på BRIEF i London host Harvey Ratner, Chris Iveson og Evan George

EMDR tog jeg i Danmark og delvist i Australien - og så en Hatha og Astanga yoga lærer uddannelse i Indien til at arbejde med yoga og traumer inspireret af Trauma Sensitive Yoga en evidensbaseret metode udviklet til PTSD og Kompleks PTSD. Tjek den ud!

I 2012 mødte jeg Arianne Struik i Holland til en konference og blev bekendt med hendes "Sleeping Dog"-metode til stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og jeg fik hendes metode til Danmark og har siden løbende holdt kurser med hende - så hold øje med kursuskalenderen 

Jeg har 23 + års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier fra forskellige kontekster fra døgninstitutioner, krisecentre, myndighedsområdet og som sikkerhedsplanskonsulent og familiebehandler i høj-risiko og høj-komplekse sager. Arbejdet med voldsforebyggelse førte mig videre ind i arbejdet med forløsning af traumer gennem først en videreuddannelse indenfor EMDR-terapi og sidenhen som udvikler af hendes egen metode The Reconnect Trauma Release System, som hun i dag uddanner andre professionelle i.

Gennem de seneste 12 år som selvstændig i min virksomhed Safe Children har jeg også arbejdet som underviser, supervisor og konsulent har trænet mere end 1000 professionelle på børneområdet i det sikkerhedsorienterede, løsningsfokuserede og traumeinformerede arbejde med udsatte børn, unge og deres forældre. 

Jeg har udviklet en model til arbejdet med udsatte og traumatiserede børn og unge kaldet ”The Circle of Safety and Reconnection. Modellen danner grundlag for uddannelsen til Certificeret Traumeinformeret Familiebehandler, som jeg udbyder i Danmark og er beskrevet i bogen ” A professional´s Guide to Working with Vulnerable and Traumatised Children – The Healing Circle”, som er udgivet internationalt af Routledge i juni 2024. 

Herudover er jeg også i gang med at udvikle min nye platform Safe Children Acadmy, hvorfra jeg udgiver podcasten Håb - Fortællinger fra praksis.

I januar 2020 stiftede jeg en NGO Sisterpower International til at arbejde med at skabe sikkerhed og empowerment for verdens mest udsatte kvinder – og har hertil udviklet et 7 trins Empowerment programmet til kvinder, som i dag bruges til voldsforebyggelse og bekæmpelse i Danmark. 

Mit motto er ”Husk… der er håb for heling” og er et udtryk for, at alt mit arbejde har en intention om at bære håbet ind og holde det i live selv i de mørkeste stunder, hvor man måske ikke selv kan se lyset.

Uanset hvilken, kontekts jeg møder mennesker er min største opmærksomhed altid at opbygge et trygt og tillidsfuldt rum, hvor det enkelte menneske kan se sig set, hørt, forstået og rummet uanset, hvad man bringer op af svære ting. Jeg har stået med mennesker gennem de sværeste ting i livet fx, fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, selvmord og selvmordsforsøg, selvskadende adfærd, livstruende sygdomme og sågar børn, som har set deres ene forældre slå den anden forælder ihjel. Så man kan være tryg i at vide, at jeg kan rumme og bevare roen og overblikket, hvad end man bringer op af voldsomme oplevelser eller livssituationer, som man har brug for hjælp til at transformere.

Introduktion til det metodiske grundlag

Circle of Safety and Reconnection

udviklet af Rikke Ludvigsen i Safe Children i 2021.

Jeg har i de sidste 20 + år stået i lære ved alle de udsatte børn, unge og deres forældre og private netværk, da det er dem, som jeg har lært og til stadighed lærer allermest af. Jeg arbejder ud fra, at hvert barn og familie kræver sin helt egen skræddersyede løsning og derfor har jeg altid en nysgerrig og ydmyg tilgang til og lydhørhed overfor det enkelte menneske og den enkelte families perspektiver og oplevelser og arbejder med at bringe det enkeltes menneskes styrker, ressourcer og kompetencer i spil på deres eget unikke måde i hver enkel proces. 

Dette har ført til, at jeg har fået opbygget en helt særlig ekspertise i forhold til at arbejde med de børn, unge og deres familier, hvor anbringelser uden samtykke er næste skridt, medmindre det lykkedes at skabe forandringer hurtigt. Det er i de situationer, hvor modstanden, konflikten og håbløsheden er stor og hvor andre har givet op på at kunne skabe forandringer.

 

Det er altid enten situationer med enten en høj grad af risiko eller høj grad af kompleksitet, at jeg er involveret og jeg er derfor vant til at finde vej gennem disse dilemmafyldte, farefulde og komplekse farvande. I disse situationer lykkes det mig som udgangspunkt altid at finde et nyt håb, større tiltro til de involveredes styrker, ressourcer og kompetencer, skabe bæredygtige forandringer og skabe et trygt og tillidsfuldt samarbejde for både familien og de professionelle.

Fra disse mangeartede erfaringer og mine uddannelser har jeg udviklet modellen Circle of Safety and Reconnection.

Reconnect Trauma Release System 

udviklet af Rikke Ludvigsen og fremført første gang  i Safe Children i 2023.

Ind i mit arbejde med traumeforløsning bærer jeg en stor ydmyghed, respektfuldhed og nænsomhed i forhold til det enkelte menneskes oplevelser og sårbarhed.

Siden jeg stødte på Peter Levines bog Væk Tigeren for 20 år siden har jeg undersøgende overfor at forstå, hvad nervesystemet og traumer er for en størrelse og det har ført mig til at blive uddannet i EMDR, men også til at stifte bekendtskab med mange andre traumeforløsningsmetoder og har taget en Hatha og Ashtanga yoga lærer uddannelse i Indien til at arbejde med yoga, vejrtrækning og mindfullness til regulering af nervesystemet. Det har ført mig til at de seneste år at arbejde med at udvikle min egen traumeforløsningsmetode The Re-connect Traume Release System". En metode jeg også er begyndt at uddanne andre professionelle til at kunne bruge i deres behandlingsarbejde.

7 trins Empowerment program

udviklet af Rikke Ludvigsen i 2020 i Sisterpower International

Kommer mere snart

bottom of page