Professor Lecturing on Stage

ÅBNE KURSER

Udbudt af Safe Children

 
photo Struik 1.jpg

WORKSHOPS MED ARIANNE STRUIK OM KRONISK TRAUMATISEREDE BØRN & UNGE D. 17 OG 18 AUGUST 2022

Børn, som oplever udviklingstraumer, overgreb og omsorgssvigt, kan udvise en lang række traumerelaterede symptomer og problemer. De kan have mareridt, flashbacks, undgåelsesadfærd, men de kan også være angste, deprimerede, aggressive, have problemer i skolen, med relationer og i forhold til tilknytning. De kan udøve selvskade eller endda blive selvmordstruede.


EMDR og Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi er evidensbaserede behandlinger for traumer. Når børn har udviklingstraumer, kan det være svært at vide, hvor man skal starte, når der er tale om mange problemer og familieforhold, som kan være kaotiske. Der findes børn, som bare aldrig taler om disse ting, og traumet derfor ser ud til at være glemt. Eller vi oplever børn, der bliver meget aggressive, undvigende eller dissocierer, når traumet nævnes. Sådanne børn kaldes også 'modstandsdygtige' eller 'ikke motiverede' og de har normalt gode grunde til ikke at engagere sig. Det kan være af forskellige årsager såsom utryghed, ustabilitet i dagligdagen, usikre tilknytningsforhold, manglende følelsesreguleringsevner og/eller negative kerneoverbevisninger. Nogen mener, at det er bedre at ’lade sovende hunde ligge’, undlade at tage traumet op og vente. Forskning viser dog, at ubearbejdede traumer har en ødelæggende indvirkning på alle udviklingsområder, og det er vigtigt at vække de sovende hunde (traumeminder).


Sleeping Dogs-metoden er en traumebehandling for disse børn. Den skaber en struktur for at kunne vurdere vanskelighederne og til at kunne lave en plan for, hvordan disse skal løses og i hvilken rækkefølge. Denne metode giver fagfolk muligheden for at kunne vurdere, hvilke potentielle barrierer barnet kan have, og hvordan det kan stabiliseres, motiveres og forberedes til at indgå i en form for traumebearbejdning. Sleeping Dogs-metoden beskriver interventioner for at støtte barnet og forhindre det i at falde fra og efterfølgende adressere konsekvenserne af udviklingstraumer.


I denne praktiske 2-dages workshop forklares og illustreres Sleeping Dogs-metoden med case-eksempler og videomateriale. Teorien forklares i et ukompliceret sprog, og deltagerne øver sig i brugen af ​​metoden med deres egne cases. 


Strukturen af ​​Sleeping Dogs-metoden kan også understøtte processer på området for udsatte børn og unge, når det gælder vurderinger af børnenes sikkerhed, kontaktaftaler med biologiske forældre, kontakt mellem plejeforældre og biologiske forældre, hjemgivelse fra en anbringelse og når børnene løfter sløret for de svære ting, som de har oplevet.


Deltagere modtager bogen Behandling af kronisk traumatiserede børn (Struik, 2019) - Sleeping Dogs-metoden som del af kurset.

Arianne Struik er klinisk psykolog, familieterapeut og EMDR-konsulent, oprindeligt fra Holland. Hun har de seneste 22 år arbejdet med børn og unges mentale sundhed med hjemmeboende børn, i plejefamilier og på plejehjem. Hun er i dag bosiddende i Australien og er direktør for The Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC), hvorfra hun yder specialiseret traumebehandling til fjerntliggende områder, workshops, træning, supervision og forskning. 


Hun har udviklet den prisvindende Sleeping Dogs-metode, beskrevet i bogen Behandling af kronisk traumatiserede børn, og hun underviser internationalt i behandling af traumer og dissociation hos børn. Hun er medlem af ESTD Child & Adolescent Committee og det nationale udvalg for Australian Psychological Society EMDR Interest Group.

PRAKTISK: 

Sted:

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 Kbh. K

Kl.. 9-16 begge dage med fuld forplejning 

Morgenmad serveres fra kl. 8.30

PRIS:

4250 Kr. Ex. Moms Pr. Person

Ved tilmelding af flere end 2 personer pr. arbejdsplads fås 500 kr. rabat pr. efterfølgende person. 

TILMELDING:

Info@safechildren.dk