top of page

ÅBNE KURSER

Udbudt af Safe Children

Næste workshop afholdes i København d. 13 og 14 januar 2025.

photo Struik 1.jpg

WORKSHOP MED ARIANNE STRUIK 
D. 13 OG 14 JANUAR 2025

Børn med udviklingstraumer, som oplever overgreb og omsorgssvigt i barndommen kan udvise en lang række traumerelaterede symptomer og problemer. De kan have mareridt, flashbacks, undgåelsesadfærd, men de kan også være angste, deprimerede, aggressive, have problemer i skolen, udfordringer med relationer og deres tilknytning til andre mennesker. De kan udøve selvskade eller endda blive selvmordstruede.

Når børn har udviklingstraumer, mange problemer og måske endda kaotiske familieforhold kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Der findes børn, som bare aldrig taler om disse ting, og traumerne derfor ser ud til at være glemt. Eller vi oplever børn, der bliver meget aggressive, undvigende eller dissocierer, når traumerne nævnes. Sådanne børn kaldes indimellem ”'modstandsdygtige' og andre gange 'ikke motiverede', men generelt har de har gode grunde til ikke at engagere sig på grund af forskellige årsager, såsom utryghed, ustabilitet i dagligdagen, usikre tilknytningsforhold, manglende følelsesreguleringsevner og/eller negative overbevisninger om dem selv. Nogen mener, at det er bedre at ’lade sovende hunde ligge’, dvs. at undlade at tage traumerne op. 

Forskning viser dog, at ubearbejdede traumer har en ødelæggende indvirkning på alle udviklingsområder, og det er vigtigt at vække de sovende hunde og forløse disse traumer.

EMDR og Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi er evidensbaserede behandlinger for traumer.

Sleeping Dogs-metoden er en metode udviklet til at stabilisere børnenes forhold i tilstrækkelig grad til at det kan være trygt og forsvarligt at vække de sovne hunde og forløse disse børns traumerne gennem traumebehandling. Den skaber en struktur for professionelle til at kunne vurdere børnenes udfordringer og lave en plan for overvindelsen af de potentielle barrierer barnet kan have og hvilke interventioner kan være hjælpsomme til at overvinde disse. Metoden hjælper også til at stabilisere, motivere og forberede barnet til at indgå i en form for behandling og skal også forhindre barnet i at falde fra behandlingen, når først den er gået i gang. 

I denne praktiske 2-dages workshop forklares og illustreres Sleeping Dogs-metoden med case-eksempler og videomateriale. Teorien forklares i et ukompliceret sprog, og deltagerne øver sig i brugen af ​​metoden med deres egne cases. 


Strukturen af ​​Sleeping Dogs-metoden kan også understøtte processerne med at lave risikovurderinger på området for udsatte børn og unge, når det gælder børnenes sikkerhed, samværsaftaler med biologiske forældre, kontakt mellem plejeforældre og biologiske forældre, hjemgivelse fra en anbringelse og når børnene først begynder at tale om de svære ting, som de har oplevet.


Deltagere modtager bogen Behandling af kronisk traumatiserede børn (Struik, 2019) - Sleeping Dogs-metoden som del af kurset.


Arianne Struik er klinisk psykolog, familieterapeut og EMDR-konsulent, oprindeligt fra Holland. Hun har de seneste 22 år arbejdet med børn og unges mentale sundhed med hjemmeboende børn, i plejefamilier og på plejehjem. Hun er i dag bosiddende i Australien og er direktør for The Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC), hvorfra hun yder specialiseret traumebehandling til fjerntliggende områder, workshops, træning, supervision og forskning. 


Hun har udviklet den prisvindende Sleeping Dogs-metode, beskrevet i bogen Behandling af kronisk traumatiserede børn, og hun underviser internationalt i behandling af traumer og dissociation hos børn. Hun er medlem af ESTD Child & Adolescent Committee og det nationale udvalg for Australian Psychological Society EMDR Interest Group.

Praktisk: 

Tid: D. 13 og 14 janaur 2025 fra kl. 9 - 16 med morgenmad fra kl. 8.30 

Sted: Centralt i København - mere info følger senere

Pris : 4200 ex. moms og 5250 inkl. moms og inkl. bogen Behandling af kronisk traumatiserede børn

Mængderabat opnås ved flere tilmeldinger pr. arbejdsplads

Tilmelding sendes til info@safechildren.dk 

bottom of page