top of page
Multi%20ethnic%20people%20of%20different%20age%20looking%20at%20camera%20collage%20mosaic%20horizont

SAFE CHILDREN ACADEMY

Safe Children Academy er et koncept udviklet af Safe Children til at motivere og inspirere praktikere over hele verden på området for udsatte børn, unge og deres familier til at få nye ideer, viden, inspiration, input og indsigt i deres daglige praksis. Særligt gennem videns - og erfaringsdeling indenfor arbejdet med at skabe sikkerhed for børn og unge mod vold, overgreb og omsorgssvigt og hele deres traumer og skabt på et stærkt fundament af en specialiseret viden indenfor neuro-biologi, traumer og socialt arbejde med udsatte børn og unge.


Formålet er at være medvirkende til at hjælpe, beskytte, hele og skabe endnu flere trygge børn og unge på verdensplan, men også at hjælpe fagprofessionelle på området for udsatte og traumatiserede børn og unge til at passe bedre på sig selv i et felt med høj risiko og kompleksitet og med en stor risiko for stress og udbrændthed hos de professionelle. 

Safe Children Academy er tiltænkt som et undervisningsunivers, hvor man kan søge inspiration og viden, når man har tid og overskud eller står i en særlig situation, udfordring eller dilemma i ens dagligdag, hvor man kan have brug for nye input og viden til at komme videre i en given situation.

​​

Visionen er at skabe et levende univers med kurser, podcasts, webinarer, Masterclasses samt et community til vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af kontekster, kulturer og sociale systemer. Et forum, hvor nye kurser og tiltag vil komme til løbende og vil derfor være i stadig bevægelse mod at blive større, bedre og mere inspirerende for dig, når du logger på, så du kan opleve et overflødighedshorn af inspiration og motivation til din praksis. 

Safe Children Academy er pt. under opbygning og vil blive lanceret hurtigst muligt her på hjemmesiden, vores sociale medier og på på http://www.safechildrenacademy.com

bottom of page