top of page
Happy Girls

SISTERPOWER INTERNATIONAL

Visionen

SisterPower Internationals vision er at skabe fysisk, seksuel, følelsesmæssig, mental, religiøs og økonomisk sikkerhed for kvinder. Dette uafhængig af alder, race og religion og skal ske ved at give dem omsorg og adgang til netværk, traumebehandling, følelsesmæssig og økonomisk støtte, juridisk hjælp, uddannelse, faglige færdigheder og muligheder for selvforsørgelse samt at beskytte deres ret til som menneske at blive behandlet lige i værdighed og rettigheder. 


Herunder at mobilisere sikkerhedsnetværk af kvinder som støtter kvinder i lokalsamfund over hele verden, hvor kvinder er særligt sårbare og mest udsatte i forhold til fysisk og seksuel vold, afbrændinger og andre farlige overgreb og krænkelser


At skabe økonomisk og følelsesmæssig sikkerhed til at understøtte selvstændiggørelsesprocessen og opnå reel og bæredygtig empowerment af kvinderne


At styrke kvinder position i lokalsamfund til at skabe mere ligestilling, ligeværdighed og harmoni med flere muligheder og mere håb for en bedre fremtid for kvinderne selv, deres børn og familier i øvrigt


At skabe partnerskaber på globalt plan med andre NGOer og aktører med formål at arbejde sammen om og for det samme formål 


SisterPower International er uafhængig af politiske og religiøse interesser.


Missionen

I fællesskab med lokale, nationale eller internationale partnere at etablere lokale centre til forebyggelse, skadesreducering og behandling af voldelige, krænkende, ydmygende og andre fysisk og følelsesmæssige skadelige handlinger mod kvinder og piger. 


Gennem sikkerhedsplanlægning og netværksskabende aktiviteter at skabe en mobilisering af lokalsamfundets kvinder til at skabe et sikkerhedsnet af trygge relationer i lokalsamfundet udenfor centrene til at kunne leve et liv i tryghed og sikkerhed sammen med deres børn og øvrige familier. 


Gennem korte ophold i centrene at skabe muligheder for akut sikkerhed og krisebearbejdning i tilfælde af at fysisk, seksuel vold, andre overgreb eller drabsforsøg. 


Gennem traumebehandling at skabe muligheder for heling af tidligere traumatiske hændelser til at opnå indre tryghed, større trivsel og sundere udvikling fremover med større tiltro til sig selv og en bedre evne til at passe på sig selv og sine børn i fremtiden til følge. 


Gennem undervisning i menneskerettigheder og de respektive landes lovgivninger at sikre dem en bedre retssikkerhed både i nuet og i fremtiden. 


Gennem kompetenceudvikling og erhvervsfremmende aktiviteter at skabe et trygt fællesskab af kvinder med meningsfulde aktiviteter, der kan bringe håb, give indhold, kompetencer og fremtidsperspektiver for selvforsørgelse. 


SisterPower Internationals særlige kendetegn

SisterPower International er udviklet til udelukkende at have interesse for kvinders sikkerhed og retssikkerhed og har dermed et meget snævert og specialiseret sigte på et marked præget af mange NGO, som også arbejder med dette interesseområder. De øvrige NGO på dette område er dog ofte mere generalister og har flere interesseområder, såsom indsatser mod børn, fattigdom, nødhjælp, menneskerettigheder generelt, sygdomsbekæmpelse og behandling osv. 

Som noget helt særligt, er det herudover også en organisation, som har et metodemæssigt fundament med specialisering i at skabe sikkerhed i usikre miljøer med inddragelse af netværk og lokalsamfundets ressourcer, styrker og kompetencer, som bliver skræddersyet lige netop det enkelte lokalsamfunds særkende. Dette er særdeles unikt og har et kæmpe potentiale til at nå de kvinder, som andre ellers ikke kan nå. 


En specialiseret viden omkring arbejdet med at stabilisere svært og kronisk traumatiserede mennesker danner også grundlag for arbejdet med kvinderne og sikrer dermed en meget høj faglig kvalitet i arbejdet, som ellers er en mangelvare i mange af de områder, hvor SisterPower International har planer om at etablere projekter. 


I forhold til netværk har SisterPower International i sig selv også et stærkt globalt netværk til at tage en sådan opgave på sig. Der er allerede etableret samarbejdsplatform med Maher. En velanset indisk NGO, som har en speciel rådgivende status for FN’s økonomiske og sociale råd pga. deres 23-årige og succesfulde arbejde med at etablere sikkerhed for de mest udsatte kvinder og børn – og nu også mænd i Indien.

SisterPower Internationals stifter har i starten af 2020 været på et 14 dages besøg hos Maher og har brugt tiden på at etablere tæt kontakt til og samarbejde med Sister Lucy Kurien, Mahers stifter. Dette er et samarbejde med mange perspektiver. 


SisterPower bestyrelse har Rikke Ludvigsen som formand og har pt. følgende medlemmer:


Niels Christian Barkholt

Socialrådgiver og tidligere formand for LOKK – Landsorganisationen for kvindekrisecentre og har en højt specialiseret men bred viden om vold og overgreb mod kvinder. Han er tidligere næstformand i Dansk Socialrådgiverforening gennem 6 år og har derigennem en meget bred fagpolitisk viden og indsigt, et kæmpe netværk af interessenter på området og politisk erfaring og tæft. Han har også stillet op til Folketinget for SF ved sidste folketingsvalg og kæmper en politisk kamp for at stoppe den øgede ulighed og skabe mere lighed i samfundet og sikre bedre rettigheder og forhold for de mest udsatte. 

Marie Louise Maltov Madsen

Marie har 25 års erfaring indenfor marketing og reklame. Hun er vant til at være tovholder på store projekter og har ført mange store virksomheder gennem store ”cross media campaigns” og er ekspert i branding og konceptualisering. Maries erfaring tæller både virksomheder som TDC og TRYG til NGOér som Kræftens Bekæmpelse og Alkohol og samfund. Marie har også udviklet sit eget helt unikke og smukke smykkebrand Gudrum.


Bente Græbert-Teide

Uddannet traumebehandler indenfor metoderne Somatic Experiencing og NARM og har mange års erfaring med at arbejde med de mest udsatte og traumatiserede mennesker i Danmark. Hendes viden og ekspertise er bredt funderet indenfor områder som misbrug, spiseforstyrrelser, overgreb PTSD, kompleks PTSD og intergenerationelle traumer. Bente er vant til at arbejde med grupper i healingsprocesser og har en særlig interesse for at opbygge kvindegrupper for kvinder som støtter kvinder. 


Der skal endvidere også udvikles et stærkt advisory board til at rådgive SIsterPower International løbende i udviklingen og driften af organisationen. Til en start kan nævnes de første personer: 

Arianne Struik

Psykolog og systemisk psykoterapeut med speciale i traumer. Hun er fra Holland og nu bosiddende i Australien og er i dag en af verdens førende eksperter indenfor arbejdet med svært og kronisk traumatiserede børn og har udviklet ”Sleeping dogs” metoden og skrevet bøger om dette emne. 


Sonja Parker

Socialrådgiver og selvstændig underviser, supervisor og konsulent fra Australien. Hun er en af verdens førende eksperter og udvikler af mange redskaber til brug i metoden sikkerhedsplanlægning og har skrevet flere metodehæfter til praktikere på området for socialt udsatte børn, unge og deres familier. 


Nicolay Svarre

Cand. oecon i Business & Management fra Aarhus universitet og har mange års erfaring indenfor finansverdenen. Han har blandt andet arbejde med finansielle analyser hos blandet andet Nordania Leasing, Danske Bank og Realkredit bank og er nu specialiseret i credit- and risk analysis and relationship management. 

bottom of page