top of page
shutterstock_753306646-2.jpg

VISIONEN

Safe Children blev grundlagt den 1. februar 2012 med formålet at være med til at skabe flere trygge, sikre, tillidsfulde, glade og hele børn og unge samt at skabe kompetente, stolte, modige, selvsikre og innovative professionelle, som arbejder med udsatte og traumatiserede børn, unge og deres familier.

Formålet er lige siden forsøgt indfriet gennem at nytænke, udvikle og udbrede det løsningsfokuserede samt sikkerheds- og traumeinformerede arbejde på området for udsatte børn, unge og deres familier i Danmark med høj grad af inddragelse, netværksinddragelse, sikkerhedsplanlægning og stablisering og behandling af traumatiserede børn og voksne. Dette har været omdrejningspunktet lige siden og har ført Safe Children vidt omkring både nationalt og internationalt med et stort inspirerende netværk til følge, som kontinuerligt understøtter Safe Childrens udvikling.

Rikke Ludvigsen er primært blevet uddannet i England og Australien og har hentet inspiration hjem til Danmark fra udlandet til at videreudvikle sin metodik. Det har blandt andet ført til, at traumearbejdet med både børn og voksne, gennem mødet med Arianne Struik i Holland i 2012, har fået en stor plads i Safe Childrens daglige arbejde og nu også bringes i spil i undervisnings – og supervisionssammenhænge.

Visionen anno 2021 er på nationalt og internationalt plan at skabe sikkerhed, sundhed, heling, trivsel og god udvikling for børn og unge, som er traumatiseret og i høj risiko for vold, overgreb og massive omsorgssvigt. Dette igennem at kunne hjælpe dem med at genskabe kontakten til dem selv, deres nære relationer og deres omverden, så den kan opnå større autenticitet, glæde, sundhed og balance. Visionen er også at kunne hjælpe professionelle til at kunne stå stærkere i det komplekse arbejde, som det er at hjælpe traumatiserede og udsatte børn, unge og deres familier, og kunne skabe hurtigere og mere bæredygtige forandringer båret af familiernes egne styrker, ressourcer og kompetencer.

Idelogien er at ingen må efterlades alene.

Vejen er dialog og samarbejde!

Alt Safe Childrens arbejde drejer sig om at Forandre, Forløse, Forbinde og Formidle og har til formål aktivt at bidrage til:

  • At forandre udsatte og traumatiserede børn og unges omsorgssituation, hverdagsliv og deres tilknytning til vigtige personer i deres liv, så de kan vokse op og blive trygge, sikre, glade og sunde voksne. Herudover at forandre praksis på området for udsatte og traumatiserede børn, unge og deres familier, ved at udvikle, udbrede, nytænke og formidle sikkerheds- og traume-informeret samt løsningsfokuseret arbejde, der sikrer udsatte børn, unge og deres familier ved at fokusere på reconnection, inddragelse, netværkinddragelse, sikkerhedsplanlægning og traumebehandling.

  • At forløse de tidligere traumatiske hændelser hos børn, unge og deres familier, så de kan hele og være autentisk til stede i verden, n, så den kan opnå større autenticitet, glæde, sundhed og balance.

  

  • At forbinde børn, unge og deres familier med hinanden og deres omverden på en måde, som skaber sikkerhed, trivsel og sund udvikling for dem alle. Men også at forbinde professionelle på nye og mere meningsfulde, tillidsfulde og trygge måder med de børn, unge og deres familier, hvor samarbejdet tidligere har været svært, konfliktfyldt eller fraværende.

  • At formidle et sikkerheds- og traumeinformeret perspektiv til at skabe ny og større forståelse og bevidsthed omkring børn og unges udfordringer til både børnene og de unge selv samt deres forældre, private og professionelle netværk. For professionelle også at formidle de bedste erfaringer og nytænkende idéer, metoder, forståelser og praksisser på området for udsatte og traumatiserede børn, unge og deres familier til at skabe fortsat udvikling på feltet. 

Safe Children er bygget på værdierne - respekt, tillid, ærlighed, connection/kontakt, håb, tryghed og mod.

Kodeordene er fællesskab, transformation, kreativitet, dialog, samskabelse og heling.

For at indfri visionerne omkring at inspirere og motivere til at gøre tingene på nye måder har Safe Children udviklet konceptet ”Social Masterclass” til at nå ud til socialarbejdere bredt og på et internationalt plan med deltagelse af så mange eksperter indenfor feltet, som det er muligt og relevant at få samlet til at skabe et fagligt forum til nytænkning og udvikling af en ny praksis på børneområdet.

Det er et koncept under udvikling, som du kan læse mere om her.

Herudover har Rikke Ludvigsen i januar 2020 stiftet NGOen SisterPower International, hvis formål er at skabe fysisk, seksuel, følelsesmæssig, mental, spirituel/religiøs og økonomisk sikkerhed for kvinder.

Dette uafhængig af alder, race og religion og skal ske ved at give dem omsorg og adgang til netværk, traumebehandling, følelsesmæssig og økonomisk støtte, juridisk hjælp, uddannelse, faglige færdigheder og muligheder for selvforsørgelse samt at beskytte deres ret til som menneske til at blive behandlet lige i værdighed og rettigheder. Du kan læse mere om den her.

Vision: Press
bottom of page