top of page
shutterstock_753306646-2.jpg

VISIONEN

Safe Children blev grundlagt den 1. februar 2012 med det formål at skabe flere trygge, sikre, tillidsfulde, glade og hele børn og unge og at udbrede og videreudvikle det løsningsfokuserede, inddragende, sikkerheds- og traumeinformerede arbejde på området for udsatte børn, unge og deres familier i Danmark.

Visionen er også at kunne hjælpe professionelle til at kunne stå stærkere i det komplekse arbejde, som det er at hjælpe traumatiserede og udsatte børn, unge og deres familier, og kunne skabe hurtigere og mere bæredygtige forandringer båret af familiernes egne styrker, ressourcer og kompetencer.

Mottoer er Husk... der er håb for heling

Idelogien er at ingen må efterlades alene.

Vejen er dialog og samarbejde!

Alt Safe Childrens arbejde drejer sig om at Forvandle, Forløse, Forbinde og Formidle og har til formål aktivt at bidrage til:

  • At forvandle udsatte og traumatiserede børn og unges omsorgssituation, hverdagsliv og deres tilknytning til vigtige personer i deres liv, så de kan vokse op og blive trygge, sikre, glade og sunde voksne. Herudover at forvandle praksis på området for udsatte og traumatiserede børn, unge og deres familier ved at fokusere på reconnection, inddragelse, netværkinddragelse, sikkerhedsplanlægning og traumebehandling.

  • At forløse de tidligere traumatiske hændelser hos børn, unge og deres familier, så de kan hele og være autentisk til stede i verden og opnå større autenticitet, glæde, sundhed og balance.

  

  • At forbinde børn, unge og deres familier med hinanden og deres omverden på en måde, som skaber sikkerhed, trivsel og sund udvikling for dem alle. Men også at forbinde professionelle på nye og mere meningsfulde, tillidsfulde og trygge måder med de børn, unge og deres familier, hvor samarbejdet tidligere har været svært, konfliktfyldt eller fraværende.

  • At formidle til professionelle de bedste erfaringer og nytænkende idéer, metoder, forståelser og praksisser på området for udsatte og traumatiserede børn, unge og deres familier til at skabe fortsat udvikling på feltet. Herudover at formidle et sikkerheds- og traumeinformeret perspektiv til at skabe ny og større forståelse og bevidsthed omkring børn og unges udfordringer til både børnene og de unge selv samt deres forældre, private og professionelle netværk. 


Safe Children er bygget på værdierne - respekt, tillid, ærlighed, connection/kontakt, håb, tryghed og mod.

Kodeordene er fællesskab, transformation, kreativitet, dialog, samskabelse og heling.

For at indfri visionerne omkring at inspirere og motivere til at gøre tingene på nye måder har Safe Children udviklet online platformen Safe Children Academy til at nå ud til socialarbejdere bredt herhjemme og senere også på et internationalt plan.

Herudover har Rikke Ludvigsen i januar 2020 stiftet NGOen SisterPower International, hvis formål er at skabe sikkerhed og empowerment for verdens mest udsatte kvinder. Dette uafhængig af alder, race og religion og skal ske ved at give dem omsorg og adgang til netværk, traumebehandling, følelsesmæssig og økonomisk støtte, juridisk hjælp, uddannelse, faglige færdigheder og muligheder for selvforsørgelse samt at beskytte deres ret til som menneske til at blive behandlet lige i værdighed og rettigheder. Du kan læse mere om den her.

bottom of page