shutterstock_753306646-2.jpg

VISIONEN

SafeChildren blev grundlagt den 1. februar 2012 med formålet at være med til at udvikle og udbrede det løsningsfokuserede arbejde på området for udsatte børn, unge og deres familier i Danmark med høj grad af inddragelse, netværksinddragelse og fokus på sikkerhedsplanlægning.

Dette har været omdrejningspunktet lige siden og har ført SafeChildren vidt omkring både nationalt og internationalt med et stort inspirerende netværk til følge, som kontinuerligt understøtter Safe Childrens udvikling.

Rikke Ludvigsen er primært blevet uddannet i England og Australien og har hentet inspiration hjem til Danmark fra udlandet til at videreudvikle sin metodik. Det har blandt andet ført til, at traumearbejdet med både børn og voksne, gennem mødet med Arianne Struik i Holland i 2012, har fået en stor plads i SafeChildrens daglige arbejde og nu også bringes i spil i undervisnings – og supervisionssammenhænge.

Visionen er fortsat at udvikle, nytænke og formidle metoder og projekter til at skabe sikkerhed for børn og unge – og nu også kvinder - i høj risiko for vold, overgreb og massive omsorgssvigt samt at skabe sund trivsel og udvikling for traumatiserede mennesker. Dette gennem at få genskabt kontakten til dem selv, deres kære og verden omkring dem.

Alt SafeChildrens arbejde drejer sig om at Forbinde, Forandre, Forløse og Formidle og har til formål aktivt at bidrage til:

- At skabe sikkerhed og sund trivsel og udvikling til udsatte børn, unge og deres familier samt til voksne i høj-risiko for at bliver udsat for vold og overgreb fx voldsramte kvinder

- At hjælpe mennesker med at genskabe kontakten til dem selv, deres kære og til verden omkring dem og derigennem opnå større indre fred og mere balance, sundhed, autencitet, glæde og kærlighed igen.

- At motivere og inspirere til at gøre tingene på en måde, som bringer transparens, håb, dialog, samarbejde og partnerskaber

- At udvikle menneskers tiltro til egne evner, forløse traumatiske hændelser i fortiden og opnå empowerment i nuet til at skabe et stærkt fundament for et sundt og godt liv.

- At arbejde på at transformere menneskers liv og livsvilkår ved at arbejde med kvinders rettigheder på internationalt plan og at løfte kvinder i de projekter, som SisterPower international udvikler.

- At bygge broer både indeni mennesker mellem dele af ens bevidsthed, som man har været afskåret fra kontakt til, men også broer mellem mennesker og mellem mennesker og systemer.

- At skabe helhed og harmoni der, hvor der tidligere var splittelse, konflikt og ufred.

SafeChildren er bygget på værdierne - tillid, ærlighed, connection/kontakt, håb, tryghed og mod.

Kodeordene er fællesskab, transformation, kreativitet, dialog, samskabelse og heling.

For at indfri visionerne omkring at inspirere og motivere til at gøre tingene på nye måder har SafeChildren udviklet konceptet ”Social Masterclass” til at nå ud til socialarbejdere bredt og på et internationalt plan med deltagelse af så mange eksperter indenfor feltet, som det er muligt og relevant at få samlet til at skabe et fagligt forum til nytænkning og udvikling af en ny praksis på børneområdet.

Det er et koncept under udvikling, som du kan læse mere om her.

Herudover har Rikke Ludvigsen i januar 2020 stiftet NGOen SisterPower International, hvis formål er at skabe fysisk, seksuel, følelsesmæssig, mental, spirituel/religiøs og økonomisk sikkerhed for kvinder.

Dette uafhængig af alder, race og religion og skal ske ved at give dem omsorg og adgang til netværk, traumebehandling, følelsesmæssig og økonomisk støtte, juridisk hjælp, uddannelse, faglige færdigheder og muligheder for selvforsørgelse samt at beskytte deres ret til som menneske til at blive behandlet lige i værdighed og rettigheder.

SisterPower International  er stadig under udvikling og du kan læse mere om den her.