Kompetenceudvikling

Safe Children arbejder med at opkvalificere både sagsbehandlere på børneområdet og deres samarbejdspartnere, f.eks. personale i dag – og døgninstitutioner, skolelærere, sundhedsplejersker osv. i løsningsfokuseret socialt arbejde.  

Mere konkret arbejdes der ud fra metoderne – Resolutions approach af Sussie Essex, Partnering for Safety af Sonja Parker, Don´t let sleeping dogs lie” af Arianne Struik og mindsettet fra den rendyrkede løsningsfokuserede korttidsterapi.

En kombination af disse har mine kollegaer og jeg i Sikkerhedskonsulenterne valgt at kalde “Samarbejde om Sikkerhed”, som vi løbende arbejder med at udvikle og tilpasse danske forhold, således at vi både har fokus på at skabe fysisk sikkerhed og sikkerhed for trivsel og udvikling.