UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRAUMEBEHANDLING

Undervisning, træning og supervision

Safe Children tilrettelægger individuelle implementeringsforløb til kommuner med interesse for at arbejde med løsningsfokuseret og/eller sikkerheds-og traumefokuseret myndighedsarbejde ved at tilbyde:

  • Gruppesupervision.

  • Individuelle supervisioner og/eller konsultation i særligt komplicerede sager.

  • Sidemandsoplæring af medarbejdere under sikkerhedsplanlægningsprocessen.

  • Metodeværksteder/træningsforløb til mindre grupper med øvelser, sagssupervison og metodeindføring undervejs.

  • Undervisningsdage i blandt andet den løsningsfokuserede tilgang, balancerede risikovurderinger, netværksinddragelse og børnesamtale

  • Åbne kurser med internationale navne indenfor arbejde med udsatte børn og deres familier til Danmark, blandt andet med Arianne Struik fra Holland i stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og unge og Sonja Parker fra Australien i Sikkerhedsplanlægning

Prisen ved undervisningsforløb og træningsforløb fastsættes efter indhold og varighed.

Undervisning, supervisioner og konsultationer kan foregå online ved behov og efter ønske.Traumebehandling

Formålet med traumebehandling kan blandt andet være en eller flere af nedenstående:


- at finde fred med og sætte sig fri af fortiden

- at finde fred indeni med sig selv og andre og sætte sig selv fri til at udleve sit fulde potentiale

- at kunne være og føle sig tryg og sikker i sig selv og i verden 

- at sætte sig fri af uhensigtsmæssige mønstre, vaner, tankemønstre og selv-sabotage

- at kunne være mere tilstede og være bedre i kontakt med sig selv og verden omkring

- at opnå dybere og bedre relationer og åbne sit hjerte for kærlighed og selv-kærlighed

- at kunne være ægte og autentisk tilstede i verden

- at slippe stress, uro og fysiske symptomer i kroppen


Hvad er traumer?

Når et menneske oplever overvældende hændelser eller livssituationer kan det føre til et traume.

Det sker ved, at energien i nervesystemet forbundet med den overvældende hændelse fryses fast og lagres med samme sansemæssige indtryk, som da man oplevede det, dvs. med samme lyde, lugte, synsindtryk kropslige fornemmelser, følelser osv. Så når man tænker på det eller trigges af noget som ligner, kan det virke som om det sker igen lige her og lige nu med ligeså voldsom styrke, selvom det egentlig er et minde fra fortiden. 


Når man som barn har oplevet at vokse op i overvældende omsorgssituationer, kan man få udviklingstraumer, som kan føre til uhensigtsmæssige mønstre og tankemønstre om sig selv og udfordringer med at være i kontakt med sig selv, andre og verden.


Det kan være meget invaliderende at være traumatiseret, da det påvirker ens fysiske, psykiske og hjernemæssige sundhed og udvikling samt ens generelle trivsel i større eller mindre grad, afhængig af traumet/traumernes karakter og størrelse.


Som en forsvarsmekanisme kan man også spalte dele af ens bevidsthed væk fra dagsbevidstheden for at kunne holde ud at være i verden efter at have oplevet voldsomme hændelser. Det kan f.eks. være, at man slet ikke kan huske de oplevelser, at man ikke kan huske hele perioder af ens liv eller at man godt kan huske episoder, men man ikke kan mærke den følelsesmæssige del af at være i oplevelsen, da det er for voldsomt.

Man kan få angst, depression, psykosomatiske lidelser, misbrugsproblematikker, selvmordstanker osv. eller man kan opleve symptomer på ADHD eller autisme som følge af traumer.


Hvad kan man gøre ved traumer?

Når man arbejder med forløsning af traumer, arbejder man med at bearbejde de hændelser fra fortiden, som i nuet forstyrrer ens bevidsthed og hente de spaltede dele af ens bevidsthed hjem igen og integrere dem i ens bevidsthed, så man bliver ”hel” igen og at man kan leve som et integreret menneske.

Dette kan man gøre på mange måder, men hos Safe Children tilbydes EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og/eller den nye og revolutionerende traumebehandlingsmetode Re-connect Traume heling Du kan læse mere om EMDR her og Re-connect Traume heling er beskrevet kort på siden for Traumebehandling private.


Forløb tilbydes både til private og til kommuner.