top of page

UNDERVISNING, SUPERVISION, 
KONSULENTBISTAND, TRAUMEHELINGSGRUPPER SAMT FORLØB FOR PROFESIONELLE MED BELASTNINGSREAKTIONER

Undervisning

Safe Children tilrettelægger individuelle uddannelsesforløb til offentlige, private og frivillige organisationer indenfor det sociale felt med interesse for at arbejde med en traume-informeret og løsningsfokuseret tilgang ved at tilbyde en kombination af:​

  • Undervisningsdage med efterfølgende praksisudviklingsdage, hvor vi fordyber os i at tilpasse undervisningen til den enkelte organisations praksis.

  • Åbne kurser med internationale navne indenfor arbejde med udsatte børn og deres familier til Danmark, blandt andet med Arianne Struik fra Holland i stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og unge og Sonja Parker fra Australien i Sikkerhedsplanlægning

  • Gruppesupervision

  • Individuelle konsultationer og supervisioner i særligt komplicerede sager.

  • Individuelle uddannelsespladser på uddannelsen til Traume-infomeret familiebehandle                           

Herudover tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb til professionelle med belastningsreaktioner.

Prisen ved undervisningsforløb fastsættes efter indhold og varighed.

Undervisning, supervisioner, konsultationer og individuelle behandlinger kan foregå online ved behov og efter ønske.

Re-connect Traume helingscirkler

Rikke Ludvigsen har udviklet sin egen traumebehandlingsmetoden, som hun kalder Reconnect. Denne tilbyder Safe Children nu i Traume heling cirkler til kvinder, mænd og profesionelle indenfor udsatte børn og unge til forebyggelse af stress og udbrændthed. 


Gruppeprocesserne kombinerer metodens skånsome men kraftfulde måde at arbejde med nervesystemet og forløsning af traumer og med den særlige kraft af en tryg gruppes bevidning, støtte og opbakning.

Formålet er at hjælpe mennesker til bedre at forstå sine nervesystemsreaktioner ud fra, hvad de har oplevet af svære og overvældende oplevelser og derigennem bedre at kunne stabilisere og regulere sig selv. Fokus vil også være at hjælpe gruppemedlemmer til at kultivere medfølelse og selvmedfølelse samt at arbejde på at komme mere hjem i kroppen gennem forløsning af nervesystemsenergi og gennem at få fat i egne styrker, ressourcer og kompetencer. 

Pris pr. gang 625,- kr. pr. person.

Max. 10 deltagere pr. gruppe

Sted: København Ø 

Tilmelding på info@safechildren.dk

Man melder sig til fra gang til gang på de/den dato, man ønsker at deltage.

Re-connect traume heling cirkler for professionelle:

D. 26.09, 24.10, 28.11 og 19.12

i tidsrummet kl. 14 - 16.30

Re-connect traume helingscirkler for kvinder:

D.  26.09, 24.10, 28.11 og 19.12

i tidsrummet kl. 19 - 21.30

Re-connect traume heling cirkler for mænd:

D. 27.09, 25.10, 29.11 og 20.12

i tidsrummet kl. 19 - 21.30

Re-connect traume helingscirkler for unge. 

kommer i 2023

Re-connect traume helingscirkler for børn

kommer i 2023

Re-connect traumebehandling - Pt. lukket for tilgang

Formålet med traumebehandling kan blandt andet være en eller flere af nedenstående:

- at finde fred med og sætte sig fri af fortiden

- at finde fred indeni med sig selv og andre og sætte sig selv fri til at udleve sit fulde potentiale

- at kunne være og føle sig tryg og sikker i sig selv og i verden 

- at sætte sig fri af uhensigtsmæssige mønstre, vaner, tankemønstre og selv-sabotage

- at kunne være mere tilstede og være bedre i kontakt med sig selv og verden omkring

- at opnå dybere og bedre relationer og åbne sit hjerte for kærlighed og selv-kærlighed

- at kunne være ægte og autentisk tilstede i verden

- at slippe stress, uro og fysiske symptomer i kroppen

Hvad er traumer?

Når et menneske oplever overvældende hændelser eller livssituationer kan det føre til et traume.

Det sker ved, at energien i nervesystemet forbundet med den overvældende hændelse fryses fast og lagres med samme sansemæssige indtryk, som da man oplevede det, dvs. med samme lyde, lugte, synsindtryk kropslige fornemmelser, følelser osv. Så når man tænker på det eller trigges af noget som ligner, kan det virke som om det sker igen lige her og lige nu med ligeså voldsom styrke, selvom det egentlig er et minde fra fortiden. 

Når man som barn har oplevet at vokse op i overvældende omsorgssituationer, kan man få udviklingstraumer, som kan føre til uhensigtsmæssige mønstre og tankemønstre om sig selv og udfordringer med at være i kontakt med sig selv, andre og verden.

Det kan være meget invaliderende at være traumatiseret, da det påvirker ens fysiske, psykiske og hjernemæssige sundhed og udvikling samt ens generelle trivsel i større eller mindre grad, afhængig af traumet/traumernes karakter og størrelse.

Som en forsvarsmekanisme kan man også spalte dele af ens bevidsthed væk fra dagsbevidstheden for at kunne holde ud at være i verden efter at have oplevet voldsomme hændelser. Det kan f.eks. være, at man slet ikke kan huske de oplevelser, at man ikke kan huske hele perioder af ens liv eller at man godt kan huske episoder, men man ikke kan mærke den følelsesmæssige del af at være i oplevelsen, da det er for voldsomt.

Man kan få angst, depression, psykosomatiske lidelser, misbrugsproblematikker, selvmordstanker osv. eller man kan opleve symptomer på ADHD eller autisme som følge af traumer.

Hvad kan man gøre ved traumer?

Når man arbejder med forløsning af traumer, arbejder man med at bearbejde de hændelser fra fortiden, som i nuet forstyrrer ens bevidsthed og hente de spaltede dele af ens bevidsthed hjem igen og integrere dem i ens bevidsthed, så man bliver ”hel” igen og at man kan leve som et integreret menneske.

Dette kan man gøre på mange måder, men hos Safe Children tiden nye og revolutionerende traumebehandlingsmetode Re-connect Traume heling. Re-connect Traume heling er beskrevet kort på siden for Traumebehandling private.

Rikke Ludvigsen er også uddannet EMDR terapeut. Du kan læse mere om EMDR her.

Forløb tilbydes både til private og til kommuner.

Ydelser: Press
bottom of page