top of page

KOMPETENCEUDVIKLING

UNDERVISNING, SUPERVISION & KONSULENTBISTAND

Safe Children tilrettelægger individuelle uddannelsesforløb til offentlige, private og frivillige organisationer indenfor det sociale felt med interesse for at arbejde med en traumeinformeret og løsningsfokuseret tilgang ved at tilbyde en kombination af:​   

  • ​Individuelle uddannelsespladser på uddannelsen til Traumeinfomeret familiebehandler og cerfiticering i The Reconnect Trauma Release System

  • Undervisningsdage med efterfølgende praksisudviklingsdage, hvor vi fordyber os i at tilpasse undervisningen til den enkelte organisations praksis.

  • Sidemandsoplæring af medarbejdere under sikkerhedsplanlægningsprocessen.

  • Metodeværksteder/træningsforløb til mindre grupper med øvelser, sagssupervison og metodeindføring undervejs.

  • Gruppesupervisoner

  • Individuelle konsultationer og supervisioner i særligt komplicerede sager.

  • Åbne kurser med internationale navne indenfor arbejde med udsatte børn og deres familier til Danmark, blandt andet med Arianne Struik fra Holland i stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og unge og Sonja Parker fra Australien i Sikkerhedsplanlægning.

Pris pr. time er 2000 ex. moms. for supervision og konsultation.

Prisen ved undervisningsforløb fastsættes efter indhold og varighed.

Undervisning, supervisioner og konsultationer kan foregå online ved behov og efter ønske.

bottom of page