top of page

"Trauma compromises our ability to engage with others by replacing patterns of connection with patterns of protection"

STEPHEN PORGES

Traumebehandling - Kommuner: Text

TRAUMEBEHANDLING - KOMMUNER

Mange børn og voksne med kontakt til professionelle på området for udsatte børn, unge og deres familier har i deres liv været udsat for svære og voldsomme hændelser i en sådan grad, så de er blevet traumatiseret af dem. Det påvirker ofte både deres sundhed, trivsel, udvikling og samarbejdet omkring børnene. 

Det har indtil for nylig generelt været en overset problematik, men det kommer mere og mere i fokus og skaber en efterspørgsel efter viden om og metoder til at håndtere og hele udfordringerne forbundet med traumer.

At have et særligt fokus på traumer i et samarbejde kan f.eks. hjælpe de professionelle til at forstå triggers og reaktioner hos de involverede på en anden måde end hidtil og de vil kunne skabe en åben dialog omkring det. Denne dialog kan hjælpe både børn, voksne og professionelle til at forstå og håndtere reaktionerne bedre og dermed gennem denne indsigt fremme samarbejdet og den ønskede forandring. 

Det samme gælder med foranstaltning af traumebehandling til såvel børn, unge og deres forældre.
Dette har vist sig at være en rigtig god investering i forhold til både at sikre en sundere trivsel og udvikling for børnene, men også understøtte forældrenes udvikling af deres forældreevne og til at fastholde forandringerne, så de bliver vedvarende og bæredygtige.

Forløb kan tilrettelægges for børn og/eller voksne i en familie og tilpasses den enkeltes behov ud fra en konkret individuel vurdering. Ring eller skriv for en drøftelse af, hvordan man kan tænke stabilisering og behandling af svært og kronisk traumatiserede børn ind i et konkret sagsforløb eller for at tilrettelægge et behandlingsforløb for børn og/eller forældre og få et tilbud på dette.

Safe Children i den situation er udpeget og betalt af kommunen til at levere ydelser i form af behandling i henhold til lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3, må ydelsen anses for omfattet af bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, om social forsorg og bistand.

Derfor beregnes ikke moms af honoraret.

Traumebehandling - Kommuner: Press
bottom of page