top of page

"Trauma is perhaps the most avoided, ignored, belittled, denied, misunderstood and untreated cause of human suffering"

PETER LEVINE

Traumebehandling - Private: Text

TRAUMEBEHANDLING - PRIVATE

Formålet med traumebehandling kan blandt andet være et eller flere af nedenstående: 

- at kunne være og føle sig tryg og sikker i sig selv og i verden 

- at finde fred med og sætte sig fri af fortiden

- at finde fred indeni sig selv og med andre 

- at sætte sig fri af uhensigtsmæssige mønstre, vaner, tankemønstre og selv-sabotage

- at kunne være mere tilstede og være bedre i kontakt med sig selv og verden omkring 

- at opnå dybere og bedre relationer og åbne sit hjerte for kærlighed og selv-kærlighed

- at kunne være ægte og autentisk tilstede i verden og udleve sit fulde potentiale

- at slippe stress, uro og fysiske symptomer i kroppen

Hvad er traumer?

Når et menneske oplever overvældende hændelser eller livssituationer kan det føre til et traume. Dette sker ved, at energien i nervesystemet forbundet med den overvældende hændelse fryses fast og lagres med samme sansemæssige indtryk, som da man oplevede det, dvs. med samme lyde, lugte, synsindtryk kropslige fornemmelser, følelser osv. Når man så efterfølgende tænker på det eller trigges af noget som ligner, kan det virke som om det sker igen lige her og nu med en ligeså voldsom styrke som dengang, selvom det egentlig er et minde fra fortiden.

Når man som barn har oplevet at vokse op i overvældende omsorgssituationer, kan man få udviklingstraumer, som kan føre til uhensigtsmæssige mønstre og tankemønstre om sig selv og udfordringer med at være i kontakt med sig selv, andre og verden.

Det kan være meget invaliderende at være traumatiseret, da det påvirker ens fysiske, psykiske og hjernemæssige sundhed og udvikling samt ens generelle trivsel i større eller mindre grad, afhængig af traumet/traumernes karakter og størrelse. Som en forsvarsmekanisme kan man også spalte dele af ens bevidsthed væk fra dagsbevidstheden for at kunne holde ud at være i verden efter at have oplevet voldsomme hændelser. Det kan f.eks. være, at man slet ikke kan huske de oplevelser, at man ikke kan huske hele perioder af ens liv eller at man godt kan huske episoder, men man ikke kan mærke den følelsesmæssige del af at være i oplevelsen, da det er for voldsomt. Selvom man ikke husker er, at alt det fraspaltede materiale dog stadigt aktivt i ens underbevidsthed og kan skabe en masse forstyrrelser i ens trivsel og udvikling. 

Man kan få angst, depression, psykosomatiske lidelser, misbrugsproblematikker, selvmordstanker osv. eller man kan opleve symptomer på ADHD eller autisme som følge af traumer.

Hvad kan man gøre ved traumer?

Når man arbejder med forløsning af traumer, arbejder man med at bearbejde de netop de ovenfor nævnte hændelser fra fortiden, som var for overvældende til at kunne få dem bearbejdet tidligere og som derfor forstyrrer ens bevidsthed i nuet, fx gennem triggers, angst, depression, nedlukning af ens bevidsthed osv. 

Hvis man har haft spaltet dele af ens bevidsthed væk for at kunne holde ud at være her, arbejder man aktivt med at hente de spaltede dele af ens bevidsthed hjem igen på en tryg og sikker måde og herefter at integrere dem i ens bevidsthed, så man bliver ”hel” igen og at man kan leve som et integreret menneske.

Dette kan man gøre på mange måder, men hos Safe Children tilbydes EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og den nye traumebehandlingsmetode Re-connect Traume heling.

EMDR er en af WHO´s anbefalede behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af de mest effektive terapier til behandling af PTSD. Du kan læse mere om EMDR her.

Udover at være EMDR terapeut har Rikke Ludvigsen også uddannet sig til Hatha – og Astanga yogalærer i Indien for at kunne bruge yoga, meditation, vejrtrækning og energetisk arbejde baseret på Østens visdom til at kvalificere traumebehandlingsarbejdet i en vestlig kontekst. Dette har hun nu gennem flere år forsøgt at finde en særlig udtryk for, hvor styrkerne fra begge verdener understøtter hinanden bedst muligt.

Kombinationen af arbejdet med metoder fra både østen og vesten har ført til en ny og hidtil ukendt tilgang til arbejdet med menneskers traumer og nervesystem, hvor mange klienter på kun få gange og på en blid og effektiv måde får forløst den fastlåste energi i nervesystemet, som skabte forstyrrelser i form af fx PTSD, stress, angst, depression, mistrivsel, selv-sabotage og manglende evne til at være tilstede i sig selv og i verden og bevæge sig fremad i tryghed og tillid til fremtiden. 

Efterfølgende forekommer en integrationsfase, hvor man arbejder med at integrere den nye måde at være i verden på med større tryghed, tillid og evne til at være i nuet. Mange kan forestå integrationsfasen selv og blot bruge Re-Connect Traume heling til at forløse selve traumerne. Størstedelen har derfor kun behov for en session til at få forløst den fastlåste energi og bevæge sig videre i livet med større tryghed og glæde til følge.

Hvad koster det?

Pr. session for voksne ca. 1,5 time 1875 kr. inkl. moms 

En session for børn ca. 1 time 1250 kr. inks. moms

Traumebehandling - Private: Press
bottom of page