"Rikkes høje faglighed og løsningsfokuserede tilgang har været gennemgående for den måde hun har ageret på i vores samarbejde. Når man har Rikke som underviser eller supervisor kan man forvente at blive støttet i selv at skabe en udvikling og med den støtte også få trænet nye færdigheder i et trygt rum, hvor der ikke bliver gået på kompromis med den faglige kvalitet."

METTE STRYGER, TIDL. AFDELINGSLEDER, GENTOFTE KOMMUNE, 2020

 

UNDERVISNING OG SUPERVISION

Safe Children tilrettelægger individuelle uddannelesforløb til offentlige, frivillige og private aktører på området for udsatte børn, unge og deres familier med interesse for at arbejde mere løsningsfokuseret og sikkerheds-og traume-informeret ved at tilbyde:

 • Undervisningsdage i traume-informeret arbejde med børn og unge båret af den den løsningsfokuserede tilgang, 

 • Gruppesupervision.

 • Individuel supervision for medarbejdere efter voldsomme eller belastende hændelser/forløb

 • Individuelle supervisioner og/eller konsulentbistand i særligt komplicerede sager.

 • Sidemandsoplæring af medarbejdere under sikkerhedsplanlægningsprocessen.

 • Metodeværksteder/træningsforløb til mindre grupper med øvelser, sagssupervison og metodeindføring undervejs.

 • Åbne kurser - også med internationale navne indenfor arbejde med udsatte børn og deres familier til Danmark, blandt andet med Arianne Struik fra Holland i stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og unge, Sonja Parker fra Australien i Sikkerhedsplanlægning og Elliott Connie i arbejdet med resiliens ud fra den løsningsfokuserede tilgang.

Pris pr. time 2000 kr. ekskl. moms.

Prisen ved undervisningsforløb og træningsforløb fastsættes efter indhold og varighed.

Undervisning, supervisioner og konsultationer kan foregå online ved behov og efter ønske.

Læs mere
 

UNDERVISNING OG SUPERVISION

SafeChildren tilrettelægger individuelle implementeringsforløb til kommuner med interesse for at arbejde med løsningsfokuseret og/eller sikkerheds-og traumefokuseret myndighedsarbejde ved at tilbyde:

 • Gruppesupervision.

 • Individuel supervision for medarbejdere efter voldsomme eller belastende hændelser/forløb

 • Individuelle supervisioner og/eller konsulentbistand i særligt komplicerede sager.

 • Sidemandsoplæring af medarbejdere under sikkerhedsplanlægningsprocessen.

 • Metodeværksteder/træningsforløb til mindre grupper med øvelser, sagssupervison og metodeindføring undervejs.

 • Undervisningsdage i blandt andet den løsningsfokuserede tilgang, balancerede risikovurderinger, netværksinddragelse og børnesamtalen.

 • Åbne kurser med internationale navne indenfor arbejde med udsatte børn og deres familier til Danmark, blandt andet med Arianne Struik fra Holland i stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og unge og Sonja Parker fra Australien i Sikkerhedsplanlægning.

Pris pr. time 2000 kr. ekskl. moms.

Prisen ved undervisningsforløb og træningsforløb fastsættes efter indhold og varighed.

Undervisning, supervisioner og konsultationer kan foregå online ved behov og efter ønske.

Læs mere