Profil

Som socialrådgiver på området for udsatte børn, unge og deres familier har jeg videreuddannet mig indenfor den løsningsfokuserede tilgang, sikkerhedsplanlægning, stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og unge og EMDR traumebehandling for børn og unge.

I relation til sikkerhedsplanlægning har jeg siden 2008 modtaget intensiv undervisning af Sonja Parker og Sussie Essex og Andrew Turnell samt supervision af både Andrew Turnell og Sonja Parker. I dag får jeg fortsat løbende supervision af Sonja Parker til at udvikle mine færdigheder indenfor dette område og kvalitetsikre mit arbejde med sikkerhedsplanlægning.

Den løsningsfokusrede tilgang har jeg blandt andet lært gennem arbejdet med sikkerhedsplanlægning, men også fra kurser hos BRIEF i London samt andre løsningsfokusrede praktikere med speciale indenfor forskellige områder, som f.eks. Elliott Connie, Bill O’ Hanlon og andre. Jeg har senest i juli 2017 færdiggjort en Diplom i den løsningsfokuserede tilgang fra BRIEF.

I relation til stabilisering af svært og kronisk traumatiserede børn og unge mødte jeg på et Sussie Essex kursus i Holland i 2012 den hollandske psykolog Arianne Struik, som har udviklet en særlig metode til dette arbejde ved navn “Don´t let sleeping dogs lie”.  Dette møde har personligt ført til et indgående kendskab til hendes måde at arbejde med stabilisering af svært og kronisk stabiliering af børn og unge, men også til at jeg nu har uddannet mig i EMDR traumebehandling – særligt med henblik på at kunne hjælpe børn og unge. Det har også ført til, at vi siden 2013 har kunnet gennemført mange åbne kurser med hende i Danmark og hun løbende vil komme tilbage med nye kurser. Der er i dag stor interesse for Ariannes arbejde i hele landet og Københavns Kommune og Gladsaxe har blandt andet fået fondsmidler til et 5-årigt projekt med implementering af Sleeping dogs metoden.

Sonja Parker og Arianne Struik har sammen udviklet metoden Traume-Informed Safety Planning, som i langt højere grad også har det fokus at få skabt sikkerhed for trivsel og udvikling. Denne metode arbejder jeg sammen med dem om at udvikle gennem min praksis og er med til at udbrede den både nationalt og internationalt.

I dag har jeg i flere år fungeret som konsulent, supervisor og underviser på børneområdet og er bestyrelsesmedlem på 2 døgninstitutioner, henholdsvis Hjortsholm Kostskole og Skovgården. Jeg er en del af arbejdsfællesskabet Sikkerhedskonsulenterne.dk, som du kan læse mere om under fanen Sikkerhedskonsulenterne. Jeg startede i maj 2013 med at blogge om løsningsfokus sammen med min gode kollega Anne-Marie Wulff på www.loesningsfokus.dk.  Sideløbende arbejder jeg med at realisere mine visioner om et helhedsorienteret og døgndækkende tilbud i hjemmet for at undgå anbringelse samt min vision om Sikkerhedshusene – en ny form for familieinstitution baseret på sikkerhedsplanlægning. Jeg deltager også ofte i forskellige udviklingsinitiativer for at styrke socialt arbejde generelt i Danmark.