Anden konsulentbistand

Foruden konsulentbistand i forhold til sikkerhedsplansarbejdet tilbyder Safe Children:

  • at arbejde med at skabe forandring i familier med høj kompleksitet og høj risiko
  • at facilitere inddragende netværksmøder
  • at udarbejde en forklaring til anbragte børn om deres situation ved hjælp af ord og billeder
  • at lave afklarende forløb i hjemmet, hvor familiens nuværende situation og perspektivet for forandring afdækkes, evt. med henblik på hjemgivelse af anbragte børn.
  • at lave konfliktmægling i særligt komplicerede sager, hvor samarbejdet omkring børnene er brudt sammen eller er i risiko for at bryde sammen.