Undervisning, træning og supervision

Safe Children tilrettelægger individuelle implementeringsforløb til kommuner med interesse for at arbejde med løsningsfokuseret myndighedsarbejde ved at tilbyde :

  • Gruppesupervision.
  • Individuelle supervisioner og/eller konsultation i særligt komplicerede sager.
  • Sidemandsoplæring af medarbejdere under sikkerhedsplanlægningsprocessen.
  • Metodeværksteder/træningsforløb til mindre grupper med øvelser, sagssupervison og metodeindføring undervejs.
  • Undervisningsdage i blandt andet den løsningsfokuserede tilgang, balancerede risikovurderinger, netværksinddragelse og børnesamtaler

Prisen ved undervisningsforløb og træningsforløb fastsættes efter indhold og varighed.

Prisen ved individuelle og gruppesupervisioner er timeprisen mellem 1000 – 2000 ekskl. moms – afhængig af opgavens karakter.

Konsultationer er timeprisen 1000 – 2000 kr. ekskl. moms – afhængig af opgavens karakter.

Supervisioner og konsultationer kan foregå over skype ved behov og efter ønske.