Konsulentbistand i sikkerhedsplanlægning

Som et alternativ til en anbringelse kan man i nogle familie arbejde med at skabe sikkerhed og bedre trivsel for børnene i hjemmet ved at involvere forældre, privat og professionelt netværk i et tæt samarbejde med forvaltningen om dette mål.

Safe Children tilbyder at overtage sikkerhedsplansprocessen for forvaltningen ved på konsulentbasis at arbejde med familien, netværket og forvaltningen om at få skabt tilstrækkeligt sikre planer for at børnene kan blive i hjemmet. Dette arbejde involverer brugen af alle de sikkerhedsplansredskaber, som er udviklet til samme formål

Sikkerheds/netværksplanlægning tilbydes både i familier, hvor man arbejder med at undgå anbringelse og i familier, hvor man overvejer muligheden for hjemgivelser.

Idet sikkerhedsplans/netværksarbejdet i høj grad afhænger af familien og netværkets ressourcer, engagement og samarbejdsevne – og vilje kan Safe Children i sidste ende ikke garantere at børnene kan undgå at blive anbragt, men erfaringsmæssigt ses det at resultaterne af sådanne forløb er overvejende positive både for børnene, forældre og for samarbejdet mellem forældre og forvaltning.