Løsningsfokuseret socialt arbejde / Samarbejde om sikkerhed

“Samarbejde om Sikkerhed” handler om at skabe trivsel, positiv udvikling og sikkerhed for socialt udsatte børn, unge og deres familier på en respektfuld, anerkendende og inddragende måde. Dette formål opnås gennem de løsningsfokuserede principper og ved systematisk fokus på balancerede risikovurderinger af børnenes omsorgssituation.

At arbejde løsningsfokuseret har blandt andet to betydningsfulde effekter som er vigtige at nævne her:

1) at man finder bæredygtige løsningerne baseret på forældrenes egne kompetencer og iboende ressourcer og som de med tiden både kan videreudvikle og fastholde.

2) at forældrene føler sig set, hørt, respekteret og anerkendt, så de kan vokse gennem det  konstruktive samarbejde, som oftest bliver nemmere at opbygge mellem familie og forvaltning.

Vi betragter familierne som eksperter på deres eget liv, mens vi som professionelle fortsat bruger al vores ekspertise og erfaring til  at lave risikovurderingerne og skabe sikkerhed og forandring.

Resultatet med at skabe forandring afhænger af, hvor gode vi som professionelle er til at opbygge en konstruktive og bæredygtige arbejdsrelationer til familien og netværket. Arbejdet med de løsningsfokusrede metoder på børneområdet involverer i videst muligt omfang familiernes privat og professionelle netværk for at skabe de bedst tænkelige løsninger og til at skabe sikkerhed for børnene og de unge. Det involverer endvidere brugen af flere metoder til at få barnets stemme centralt ind i processen. Af metoder kan blandt andet nævnes “De tre huse”, “Troldmanden og Feen”, “Ord og billeder”, “Sikkerhedshuset” og flere andre.

Arbejdet med sikkerhedsplaner stammer fra både Australien og England og er udviklet til, at myndighederne i samarbejde med familie og netværk udvikler en plan for børnenes sikkerhed 24/7 ved fortsat ophold i hjemmet, som et alternativ til anbringelse. Planen udvikles gennem en intensiv indsats og særlige redskaber udviklet specielt til sikkerhedarbejdet Da dette er en kompliceret og meget indgribende proces med stort ansvar på både forvaltningens, familiens og netværks skuldre anbefales det kun at gå i gang med dette arbejde, hvis man er klædt på til det gennem både uddannelse og supervision i sikkerhedsplanlægning og hvis organisationen er gearet til det og ledelsen tæt involveret.